เกรนหรือ Noise จากกล้องฟิล์มอธิบายได้ง่ายๆเกิดจากผลึกแกลือ ที่ทำปฏิกิริยาทางเคมีเป็นเม็ดสีออกมา จุดเล็กจุดใหญ่แตกต่างกัน  จะเกิดไม่สม่ำเสมอในภาพถ่ายของเรา เป็นคุณลักษณะเด่นที่เกิดจากการใช้ฟิมล์ที่มีISOสูงๆ แม้จะเป็นจุดด้อยในภาพแต่มีเสน่ห์ในงานขาวดำ  ช่างภาพบางคนใช้เกรนใหญ่เพื่อบรรยากาศและความสมจริงให้กับภาพถ่าย

Noiseจากกล้องดิจิดอต อธิบายได้ว่าเป็นสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในภาพ ทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอของความสว่างและสี มักเกิดเมื่อถ่ายด้วยISOสูงๆและยังมีปัจจัยอื่นๆอีกหลายอย่างเช่นขนาดเซ็นเซอร์,ความร้อน  เป็นต้น

เกรนและNoise อาจจะเกิดแตกต่างกัน แต่การแสดงผลทางกายภาพในภาพถ่ายแล้วจะคล้ายคลึงกันเลยที่เดียว

                เกรนเป็นคุณลักษณะเด่นของการถ่ายภาพขาวดำด้วยกล้องฟิมล์  เราสามารถที่จะปรับค่าISO ให้สูงในตัวกล้องดิจิดอตแล้วเลียนแบบผลที่จะเกิดขึ้นได้ แต่จะได้ผลที่สม่ำเสมอเป็นระเบียบเกินไปอาจจะไม่ใกล้เคียงเหมือนกล้องฟิมล์  ยังมีวิธีที่ดีกว่านั้นก็คือทำจากโปรแกรมตกแต่งภาพเช่น Photo Shop เป็นต้น  การเพิ่มเกรนให้กับภาพถ่ายขาวดำทำให้อารมณ์ของภาพเราเปลี่ยนแปลงไป  ภาพขาวดำที่เหมาะสมกับเกรนเยอะๆนั้นก็คือภาพที่มีความเปรียบต่างสูง,ภาพแนวสารคดี,ภาพทิวทัศน์ที่มีเมฆปกคลุมและทิวทัศน์ตัวเมือง

                เนื่องจากในยุคดิจิดอตถ้าเราถ่ายด้วยISOต่ำหรือไฟส์ที่มีคุณภาพ ภาพอาจจะออกมาใสและเนียนเกินไป เราสามารถที่จะสร้างเกรน เลียนแบบกล้องฟิล์มในภาพขาวดำของเราได้ ซึ่งมีด้วยกันหลายวิธีด้วยกัน แต่ละวิธีก็ให้ผลที่แตกต่างกัน  ทำให้ภาพใกล้เคียงกล้องฟิล์มได้มากขึ้น ดังวิธีต่างๆต่อไปนี้

ภาพ-บทความ : ช้างอิมเมท