บทความการถ่ายภาพ

กล้องถ่ายภาพดิจิตอล,บทความถ่ายภาพต่างๆ,

บทความการถ่ายภาพ

เรียนรู้การถ่ายภาพว่ามีกี่ประเภทและมีอะไรบ้าง

การถ่ายภาพมีด้วยกันหลายประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป มาเรียนรู้กันดีกว่า

Read More
บทความการถ่ายภาพ

กล้องดิจิตอลมีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง แต่ละประเภทมีข้อดีข้อด้อยอย่างไร มาเรียนรู้กันดีกว่า

กล้องดิจิตอลมีด้วยกันหลายประเภท แต่ละประเภทก็มีทั้งข้อดีข้อด้อยกันไป การใช้งานก็ไม่เหมือนกัน และยังมีจุดเด่นจุดด้อยต่างๆ เรา มาเรียนรู้กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง

Read More
บทความการถ่ายภาพ

ขนาดของเซนเซอร์สำคัญอย่างไรในการถ่ายภาพ

ขนาดเซนเซอร์สำคัญมากในการถ่ายภาพ เนื่องจากอาจส่งผลต่อคุณภาพของภาพที่ถ่าย เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่สามารถรับแสงได้ดีกว่าและมีสัญญาณรบกวนน้อยกว่า ส่งผลให้คุณภาพของภาพโดยรวมดีขึ้น

Read More
บทความการถ่ายภาพ

8 ข้อ ขององค์ประกอบเบื้องต้นในการถ่ายภาพ ( ELEMENTS OF COMPOSITION)

มาเรียนรู้ 8 ข้อองค์ประกอบเบื้องต้นซึ่งเป็นศิลปะในการออกแบบ ให้เราได้ศึกษา และทำให้เข้าใจหลักของมันอย่างดี เพื่อนำไปใช้ในการถ่ายภาพให้ออกมามีแบบแผนและสวยงาม

Read More
บทความการถ่ายภาพ

12 ข้อ การจัดองค์ประกอบภาพให้ภาพออกมาสวยงาม

การจัดองค์ประกอบภาพ ก็คือ การที่เรานำองค์ประกอบศิลป์มาประสมประสาน เพื่อให้ภาพออกมาสวยงาม มีแบบแผน

Read More