7 เทคนิคถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ให้ออกมาสวยงาม

เรียนรู้7เทคนิคการถ่ายภาพทิวทัศน์ให้ออกมาได้อย่างสวยงาม มาเรียนรู้ว่ามีอะไรบ้างและเราจะถ่ายออกมาได้อย่างสวยงามอย่างไร

6 เทคนิคการถ่ายภาพบุคคลให้ออกมาสวยงาม

การถ่ายภาพบุคคลเป็นการผสมผสานทักษะทางเทคนิคและศิลปะ เพื่อให้การถ่ายภาพบุคคลให้ออกมาสวย มีอะไรบ้างมาเรียนรู้กัน

เรียนรู้การถ่ายภาพว่ามีกี่ประเภทและมีอะไรบ้าง

การถ่ายภาพมีด้วยกันหลายประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป มาเรียนรู้กันดีกว่า

กล้องดิจิตอลมีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง แต่ละประเภทมีข้อดีข้อด้อยอย่างไร มาเรียนรู้กันดีกว่า

กล้องดิจิตอลมีด้วยกันหลายประเภท แต่ละประเภทก็มีทั้งข้อดีข้อด้อยกันไป การใช้งานก็ไม่เหมือนกัน และยังมีจุดเด่นจุดด้อยต่างๆ เรา มาเรียนรู้กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง

ขนาดของเซนเซอร์สำคัญอย่างไรในการถ่ายภาพ

ขนาดเซนเซอร์สำคัญมากในการถ่ายภาพ เนื่องจากอาจส่งผลต่อคุณภาพของภาพที่ถ่าย เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่สามารถรับแสงได้ดีกว่าและมีสัญญาณรบกวนน้อยกว่า ส่งผลให้คุณภาพของภาพโดยรวมดีขึ้น

8 ข้อ ขององค์ประกอบเบื้องต้นในการถ่ายภาพ ( ELEMENTS OF COMPOSITION)

มาเรียนรู้ 8 ข้อองค์ประกอบเบื้องต้นซึ่งเป็นศิลปะในการออกแบบ ให้เราได้ศึกษา และทำให้เข้าใจหลักของมันอย่างดี เพื่อนำไปใช้ในการถ่ายภาพให้ออกมามีแบบแผนและสวยงาม