8 ข้อ ขององค์ประกอบเบื้องต้นในการถ่ายภาพ ( ELEMENTS OF COMPOSITION)

มาเรียนรู้ 8 ข้อองค์ประกอบเบื้องต้นซึ่งเป็นศิลปะในการออกแบบ ให้เราได้ศึกษา และทำให้เข้าใจหลักของมันอย่างดี เพื่อนำไปใช้ในการถ่ายภาพให้ออกมามีแบบแผนและสวยงาม

Read more

12 ข้อ การจัดองค์ประกอบภาพให้ภาพออกมาสวยงาม

การจัดองค์ประกอบภาพ ก็คือ การที่เรานำองค์ประกอบศิลป์มาประสมประสาน เพื่อให้ภาพออกมาสวยงาม มีแบบแผน

Read more

รู้จักเกรนหรือ Noise วิธีการใส่เกรนให้กับภาพขาวดำจากการกล้องดิจิตอล

รู้จักเกรนหรือ noise และการใส่เกรนให้กับภาพขาวดำด้วยกล้องดิจิตอล ว่ามีอะไรบ้างและเราจะจัดการอย่างไร

Read more

เรียนรู้ระบบสี RGB เพื่อนำไปปรับแต่งโทนในภาพขาวดำเหมือนใส่ฟิลเตอร์ในการถ่ายภาพ

เรียนรู้เรื่องระบบสี RGB เพื่อนำไปแต่งโทนภาพขาวดำ เหมือนกับที่เราใช้ฟิลเตอร์สีในการถ่ายภาพให้ภาพออกมาได้ตรงกับใจที่เราต้องการ แบบไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์ในการถ่ายภาพ

Read more

10 วิธีในการถ่ายภาพขาวดำให้ออกมามีประสิทธิภาพ

10 วิธีในการถ่ายภาพขาวดำให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ และสวยงามเมื่อเรานำไปปรับแต่ง มาเรียนรู้กันได้เลยครับ

Read more