อบรมถ่ายภาพเบื้องต้น”ถ่ายภาพสวยด้วยมือเรา”

สอนถ่ายภาพ อบรมถ่ายภาพ ในหัวข้อ “ถ่ายภาพสวยด้วยมือเรา”ทุกท่านจะไ้เรียนรู้เบื้องต้นในการถ่ายภาพให้สามารถถ่ายภาพออกมาได้สวยงาม