ลงทะเบียน ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

***รีบออกเดินทางเที่ยวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวกันดีกว่าครับ เพื่อนกระตุ้นการใช้จ่าย และทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น กับโครงการ”เราเที่ยวด้วยกัน”

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

-เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน

-มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

รายละเอียดของโครงการและการใช้สิทธิ์มีตามนี้ครับ

1.ส่วนลดค่าที่พัก 40%  

1.1ส่วนลด 40% ของราคาที่พัก แต่ต้องไม่เกิน 3000 บาท/คืน

1.2จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน

1.3.เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

2.ส่วนลดค่าอาหารรับคูปอง 600 บาท ต่อวัน

2.1รับคูปอง 600 บาท เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ

2.2จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 24:00 น. ของวัน check-out

2.3คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

3.คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40 %

3.1ทั้งนี้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง

3.2ประชาชนแสดงความประสงค์ขอ redeem ค่าตั๋วเครื่องบินผ่านเวปไซต์ โดยจะได้รับเงินสนับสนุนเมื่อตรวจสอบแล้วว่ามีการเดินทางจริงและเข้าพักจริง

3.3จำกัดจำนวนการ redeem ค่าตั๋วเครื่องบินได้ ห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องพักที่เข้าพักโรงแรมจริง ทั้งนี้รวมไม่เกิน 10 ที่นั่ง

*สำคัญคือ การใช้สิทธิ์จะใช้ได้นอกจังหวัดในบัตรประชาชนของเราครับ

วันลงทะเบียน : 15 ก.ค 2563 เป็นต้นไป

วิธี และขั้นตอนการลงทะเบียน

  • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน Platform ของธนาคารกรุงไทย (แอป “เป๋าตัง”) (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ต.ค.63)
  • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ “เราไปเที่ยวกัน” เพื่อจองที่พัก
  • เมื่อลงทะเบียนจองที่พักจะได้รับ Promotion Code ส่วนลดค่าเดินทาง เพื่อนำไปจองบัตรโดยสารทั้งไปและกลับ 
  1. การลงทะเบียนรับสิทธิ์มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนเที่ยวปันสุข รับสิทธิ์ได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ในเมนู “เราเที่ยวด้วยกัน” จากนั้นระบบจะเปิดให้มีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ เพื่อรับโค้ด เข้าไปเลือกจองโรงแรมที่พัก ซึ่งมีให้เลือกถึง 5 คืน (รูมไนท์) โดยกำหนดให้ 1 คนได้รับเพียง 1 สิทธิ์ จองได้สูงสุดไม่เกิน 5 คืน โดยระบบจะเชื่อมเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของโรงแรมที่เลือกจอง

         *หากใครจะจองซื้อตั๋วเครื่องบินด้วย ระบบก็จะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์จองตั๋วเครื่องบิน เพื่อรับโปรโมชั่นโค้ดรับสิทธิ์ที่รัฐจะสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ไม่เกิน 1,000 บาท จากราคาตั๋วที่สายการบินเสนอราคาค่าตั๋วเครื่องบินอยู่ที่ราว 2,500 บาท (ไป-กลับ) ที่มีตั๋วทั้งหมดราว 2 ล้านใบ*

         ที่พิเศษกว่านั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงการรับสิทธิ์ใหม่ จากเดิมที่กำหนดไว้ว่าคนที่จองห้องพัก 1 ห้อง จะได้รับสิทธิจองตั๋วเครื่องบินได้ 1 ใบ ล่าสุดปรับเพิ่มสิทธิ์ เป็นจองห้องพัก 1 ห้องจะได้รับสิทธิจองตั๋วเครื่องบิน 2 ใบ เพื่อให้มีคนเดินทางท่องเที่ยวได้พร้อมกัน

  2. เมื่อจองเสร็จนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนจองที่พัก จะได้ อี-วอลเชอร์ ผ่านแอป เป๋าตัง จำนวน 600 บาทต่อคืน (สูงสุดไม่เกิน 5 คืน) เพื่อนำไปใช้เป็นค่าอาหาร ค่าใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยว ( ซึ่งในแต่ละร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยว ที่ไปใช้บริการ นักท่องเที่ยวจ่าย 60% ของค่าใช้จ่ายจริง รัฐจ่าย 40%) โดยสามารถสแกนบาร์โค้ดชำระเงินผ่านสถานประกอบการที่ใช้แอป ถุงเงิน ซึ่งนักท่องเที่ยวจะใช้ตั้งแต่วันที่เช็คอิน ถึงวันที่เช็คเอ้าท์ (23.59 น.) ใช้เงินไม่ครบ 600 บาทต่อคืนระบบจะยึดเงินคืน

ดาวโหลดแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ระบบแอนดรอยด์ คลิกที่นี่

ดาวโหลดแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ระบบไอโอเอส คลิกที่นี่

  1. เมื่อจองเสร็จขั้นตอนต่อไปคือ จ่ายค่าที่พักให้โรงแรม 60% ด้วยบัตรเครดิต QR Code หรือ พร้อมเพย์ และรัฐบาลจะสนับสนุนจ่ายค่าห้องพักให้ 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน (รัฐจ่ายให้โรงแรมเมื่อนักท่องเที่ยวเช็คเอ้าท์) โดยมีเงื่อนไขว่าการจองที่พักต้องจองล่วงหน้า 3 วันก่อนเดินทาง

ระยะเวลาโครงการ

4 เดือน ระหว่าง 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

CALL CENTER :021111144

TOURIST HOTLINE :1672

ที่มา : https://www.เราเที่ยวด้วยกัน.com/