gml

ISO : ค่าความไวแสง เป็นค่าตัวหนึ่งที่สำคัญเวลาเราถ่ายภาพ ว่าเราจะเลือกแบบไหน มาเรียนรู้กันครับ

“ISO”  ย่อมาจาก “International Organisation for Standardisation” ซึ่งหมายถึง ส่วนประกอบที่กำหนดมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการถ่ายภาพ  โดยความไวแสง จะเริ่มจากค่าไวแสงที่ต่ำที่สุดของกล้อง ไปจนถึง ความไวแสงสูงสุดที่กล้องตัวนั้นทำได้ กล้องฟิล์ม ความไวแสงจะใช้ในการกำหนดความไวต่อแสงของฟิล์มถ่ายภาพ ส่วน กล้องดิจิตอล ความไวแสงจะใช้ในการกำหนดความไวแสงของเซนเซอร์

เราต้องเรียนรู้ว่าจะใช้ค่าไวแสงแบบไหน ในสถานการณ์แบบไหน ซึ่งค่าไวแสงจะสัมพันธ์กับค่าอีก2ตัวนั้นก็คือ รูรับแสงหรือ F-stop และค่า ความเร็วชัตเตอร์ โดยจะแปลผกผันกัน  ตัวใดใช้มากก็ต้องอีกตัว

**สำคัญจำไว้ว่า ให้ใช้ค่าไวแสง ISO ให้ต่ำที่สุดที่กล้องมีก่อนเสมอ ยิ่งใช้ISO จะทำให้เกิด noise จุดรบกวนในภาพ*****

มาดูการเลือกความไวแสงกัน :

ตัวอย่างที่ 1 ถ้าสภาพแสงที่น้อย เมื่อเราใช้ค่า รูรับแสง และความเร็วชัตเตอร์ แล้วภาพมืดเกินไป เราก็ต้องเลือกค่าความไวแสงที่สูงๆ  เพื่อให้แสงพอดี หรือควบคุมไม่ให้ภาพสั่นไหว  แต่ผลที่ตามมานั้นก็คือ จะเกิด noise หรือจุดลบกวนในภาพ และจะทำให้คุณภาพของไฟส์เราจะไม่เนียน มีจุดรบกวน เวลานำไปปริ้นงานก็จะได้ภาพไม่ใสเนียน

ตัวอย่างที 2ถ้าเราถ่ายแสงในสภาพแสงที่สว่างมากหรือกลางแจ้ง เช่นอาจจะถ่ายน้ำตก เราก็ต้องเลือกใช้ความไวแสงที่น้อยที่สุด ต่ำที่สุด นั้นเอง 

ตัวอย่างที่ 3 เมื่อเราไปสถานที่เขาไม่ให้ใช้ขาตั้ง เราก็ต้องใช้ความไวแสงให้สูงขึ้น ลดการสั่นไหวของภาพ

ข้อดี-ข้อเสีย การใช้ ISO

ความไวแสง ISO ต่ำ

  ข้อดี

         -ใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ต่ำๆได้

          -เปิดรูรับแสงให้แคบได้เพื่อผลทางด้านชัตลึกของภาพ

        -คุณภาพไฟส์ที่ดี สัญญานรบกวนที่ต่ำ niose จะไม่เกิด หรือเกิดน้อย 

   ข้อเสีย

      -ทำให้Dynamic Range (ไดนามิกเรนจ์) แคบ อาจจะคุมแสงลำบาก

      -ทำให้ใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ต่ำ ทำให้ภาพสั่นไหวได้ แก้ด้วยการใช้ขาตั้ง

ความไวแสง ISO สูง

ข้อดี

      – ทำให้ภาพสั่นไหวน้อยลง เพราะใช้ชัตเตอร์ที่สูงขึ้น

      – สำหรับคนชอบแนวภาพขาวดำ ก็ใช้เกรน เป็นตัวสร้างผลของภาพ

     – ถ่ายมือถือได้ง่ายขึ้น ในที่สำหรับเขาไม่ให้ใช้ขาตั้ง

     – ถ่ายภาพกลางคืนที่แสงน้อยมากได้ง่ายขึ้น แม้จะเป็นแสงเทียน

ข้อเสีย

-อาจจะใช้ความเร็วชัตเตอร์นานๆได้รำบาก

       – อาจจะต้องระวังว่าแสงจะสว่างเกิน เวลาเราถ่ายภาพ เช่นกลางแจ้ง

      – รูรับแสงที่แคบ อาจจะทำให้เราควบคุมชัตตื้นของภาพได้ยากขึ้น

เมื่อเราเข้าใจ ค่า ISO แล้ว ก็จะสามารถที่จะเลือก ISO ได้เหมาะสม และตรงจุดประสงค์ที่เราถ่ายภาพ ให้ออกมาตรงใจเรามากที่สุด แล้วออกไปถ่ายภาพกันมาให้ชมกันครับ

บทความ –ภาพ : ช้างอิมเมท