เขื่อนเชี่ยวหลาน

บทความท่องเที่ยว

เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสก กุ้ยหลินเมืองไทย จังหวัดสุราษธานี

เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเขื่อนที่ยอดนิยม มีที่พักมากมายบนแพ ถูกเรียกว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย”

Read More