เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสก กุ้ยหลินเมืองไทย

เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเขื่อนที่ยอดนิยม มีที่พักมากมายบนแพ ถูกเรียกว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย”

Read more