5 โหมดถ่ายรูปที่สำคัญในการถ่ายภาพ

เมื่อเราถ่ายภาพด้วยกล้องหรือมือถือต่างๆ เราอาจจะใช้โหมดถ่ายภาพอัตโนมัติ แต่ยังมีโหมดอื่นๆที่เราต้องมารู้กันว่าใช้อย่างไร

Read more