gml

โฟโต้ทริปปลายปี จังหวัดราชบุรี วันอาทิตย์ 18 ธ.ค

โปรแกรมทริป

เสาร์18 ธ.ค 54

06.45 พบกันที่จุดนัดพบ ลานจอดรถบีทีเอส หมอชิต แล้วออกเดินทาง แวะทานข้าวเช้า 08.30น ถ่ายตลาดเหล่าตั๊กลักหรือตลาดน้ำดำเนินสะดวกเก่าหาแสงถ่ายภาพกันที่นี้ จนถึงวัดเจริญธรรม จนกว่าจะได้ถ่ายที่ต้องการ

10.45น เดินทาง ถ่ายภาพ “วัดขนอม” หนังใหญ่ที่เลืองชื่อ โบสถ์ที่งดงาม แหล่งวัฒนธรรมที่มีชีวิต

12.30น รับประทานอาหารเที่ยง
-ถ่ายภาพวัดคงคารามและวัดอรัญญิกาวาส
-ยานเย็นหาแสงเย็นสวยๆถ่ายกัน(เดียวกำหนดอีกครั้ง)
ค่าทริป 800 บาท (ค่ารถ+น้ำมัน+ค่าอาหาร3มื้อ)
สมาชิก 10คน(หรือมากกว่าตามคนสนใจ)
หมายเหตุ โปรแกรมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม โดยเน้นการถ่ายภาพเป็นหลัก
-สนใจลงชื่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผมเบอร์ติดต่อ 0809923727