เทศกาลปล่อยโคมถวายเป็นพุทธบูชา ก่อนเทศกาลลอยกระทง ทุกคนจะได้ชมการปล่อยโคมลอยที่ตระการตาและตึงใจ ได้ทั้งความสวยงามและได้ร่วมทำบุญ กับทริบเที่ยวถ่ายภาพครั้งนี้
โปรแกรมทริบ

วันที่28ต.ค 54
20.00น พบกันที่จุดนัดพบปั๊ม ป.ต.ท. สนามเป้า แล้วออกเดินทางแวะพักเป็นระยะ
วันที่29ต.ค 54
05.30น ถึงเชียงใหม่ ทำกิจวัตรส่วนตัว แล้วทานอาหารเช้า
06.30น ทานอาหารเช้าแถวกาดพยอม
-เดินทางเที่ยวดอยสุเทพ  ถ่ายที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ
09.00น เดินทางรถสองแถวไปเที่ยว ดอยปุ้ย(ถ้าช่วงไปพญาเสือโคร่งบานก็จะไปขุนช้างเคี่ยนด้วย)
12.00น ลงมารับประทานอาหารเที่ยง
-เที่ยวถ่ายภาพวัดพระสิงห์ แล้วเดินทางเข้าสู่ที่พัก
16.30รับประทานอาหารเย็น แล้วเตรียมตัวเดินทางไปที่งาน
17.00นถึงพุทธสถาน สันทราย แล้วปล่อยอิสระ ถ่ายภาพ และชมงาน เทศกาลลอยโคมยี่เป้งถวายเป็นพุทบูชา
21.00น พบกันที่จุดนัดพบแล้วเดินทางเข้าที่พัก
21.30น นำภาพมาชมกัน แล้วพักผ่อนตามอัทยาศัย
วันที่30 ต.ค  54
07.30น รับประทานอาหารเช้า  แล้วเตรียมตัวเดินทางกลับ เที่ยวที่ต่างๆในตัวเมืองเชียงใหม่ที่น่าสนใจ
12.00น รับประทานอาหารเที่ยง
-แวะพระธาตุลำปางหลวง และระหว่างตามเวลา
-ถึงกรุงเทพไมเกิน เที่ยงคืน
ค่าทริบ 2500บาท (ค่ารถตู้+ค่าอาหาร6มื้อ+ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์1คืน+ค่ารถขึ้นดอยปุย)
สมาชิก.……10คน(หรือมากกว่าตามจำนวนคน)
หมายเหตุ…..โปรแกรมอาจจะปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแต่จะยึดถึงผลประโยชน์คนร่วมทริบเป็นสำคัญ
สนใจสอบถามหรือลงชื่อเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ผม เบอร์0809923727
(ขอสวนสิทธิ คน8คนขึ้นไป ทริบจึงจะไปได้และเริ่มโอนเงิน)