gml

จังหวัดกระบี่ ขานรับนโยบาย Soft Power
เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีความเข้มแข็งนำสู่ความยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเปิดกิจกรรม “เส้นทางสายกิน เต็มอิ่มด้วยความอร่อย “Krabi Gastronomy Route”ชูวัตถุดิบอันเลื่องชื่อเมืองกระบี่ รังสรรเมนูอาหารเลิศรส จนเป็นเมนู Signature Dish สะท้อนคุณค่าแห่งวิถีชุมชนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้นักท่องเที่ยวไม่พลาดลิ้มลอง ของดี ของเด็ด หลากเมนูที่หารับประทานได้ตามฤดูกาลเท่านั้น
นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายผลักดันอาหารของไทยให้เป็นหนึ่งใน Soft Power ของประเทศสู่สากลผ่านต้นทุนทางวัตถุดิบอาหารและเทศกาลต่าง ๆ นั้น จังหวัดกระบี่ได้เล็งเห็นความสำคัญและขานรับนโยบายดังกล่าว จึงมอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ดำเนินกิจกรรมเส้นทางสายกิน เต็มอิ่มด้วยความอร่อย “Krabi Gastronomy Route” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารและกีฬาจังหวัดกระบี่”โดยมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรม หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดกระบี่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ และผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือน อีกทั้งเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการอาหาร และผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนำสู่การสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับพื้นที่ และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดกระบี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจ ด้านอาหารและการท่องเที่ยว
ด้าน นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ความพิเศษของเส้นทางสายกินเต็มอิ่มด้วยความอร่อย “Krabi Gastronomy Route” เป็นการหยิบยกวัตถุดิบขึ้นชื่อตามฤดูกาลในจังหวัดกระบี่มานำเสนอผ่านมุมมองของ Influencer ที่มีชื่อเสียงในแวดวงอาหารและการท่องเที่ยวเริ่มต้นจากการพาไปเสาะแสวงหาวัตถุดิบชั้นดีจากแหล่งที่มานั้น ๆ
เรียนรู้กรรมวิธีและเคล็ดลับเฉพาะถิ่นในการคัดสรรวัตถุดิบอย่างมีคุณภาพจนกลายเป็นเมนูอาหารเฉพาะถิ่นอันน่าทึ่ง
เรียกได้ว่ารู้เรื่องราวความเป็นมาของต้นกำเนิดอาหารไปจนถึงปลายทาง

ซึ่งในเส้นทางนี้จะได้ทำความรู้จักกับวัตถุดิบแบบเจาะลึกจากคนในพื้นที่อย่าง กุ้งมังกรเลน ปลาเก๋ามุกมังกรซึ่งพบได้ในทะเลภาคใต้ ฝั่งตะวันตกของทะเลอันดามัน ปลาทราย ปูดำ ที่ชุมชนบ้านแหลมหิน อำเภอเหนือคลองปลาจาระเม็ด ปลาเต๋าเต้ย ที่ชุมชนบ้านแหลมสัก อำเภออ่าวลึก เคย ที่ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง อำเภอเกาะลันตาชาทะเล ที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทุ่งหยีเพ็ง อำเภอเกาะลันตา ทุเรียนทะเลหอยที่อำเภอปลายพระยา และพิลังกาสา ที่วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์สมุนไพรพื้นถิ่นบ้านนา อำเภอคลองท่อมและนำมาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นเมนู Signature Dish เมนูสุดพิเศษที่โดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
นายสุรัตน์ กล่าวอีกว่า การจัดโครงการนี้สามารถตอบโจทย์เทรนด์ท่องเที่ยวในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
และช่วยเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดตลอดจนได้ใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างมีศักยภาพและเกิดการเกื้อกูลกันของคนในชุมชนโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทางจังหวัดกระบี่ และสมาคมร้านอาหารจังหวัดกระบี่ ตลอดจนผู้ประกอบการอาหารผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคนในชุมชนด้วย

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจกับ “เทศกาลอาหาร เส้นทางสายกินเต็มอิ่มกับความอร่อย Krabi Gastronomy Route” ยกทัพของดีของเด็ดแบบหรอยแรงมาแผลงฤทธิ์ความอร่อยจากผู้ประกอบการกว่า 35 ร้านค้า
จัดเต็มกับเมนูสุดพิเศษที่รังสรรจากวัตถุดิบขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่กว่า 14 ชนิด พร้อมการแสดงดนตรีสดและกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลมากมายนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 -22.00 น. ณ ลานประติมากรรมปูดำ จังหวัดกระบี่
“การดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารและกีฬาจังหวัดกระบี่นับเป็นโครงการสำคัญของจังหวัดกระบี่ ที่ตอบรับนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามที่ นายเสริมศักดิ์พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เน้นย้ำว่าด้วยเรื่องการเพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆโดยส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวมากขึ้น”นายสุรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเส้นทางสายกิน เต็มอิ่มด้วยความอร่อย “Krabi Gastronomy
Route” เพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่