วันเดียวเที่ยวสบาย‘บางกระเจ้า’ พื้นที่สีเขียวใกล้กรุงเทพ(1)