gml
โปรแกรมทัวร์เที่ยวเกาะพม่า
โปรแกรมทัวร์เที่ยวเกาะพม่า เกาะหัวใจมรกต เกาะเกือกม้า

โปรแกรมทัวร์ เที่ยวเกาะพม่าวันเดย์ทริป (เกาะหัวใจมรกต,เกาะเกือกม้า,พาราไดซ์เบย์,เกาะย่านเชือก)ดำน้ำชมปะการัง ชมวิวเกาะพม่า

07.30 : เช็คอินและรับประทานอาหารเช้า ณ จุดเช็คอินโรงแรมเรือนระนอง (แสดงบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น)

08.30 : ทีมงานจันทราฯแนะนำทริปและข้อปฏิบัติให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อการท่องเที่ยวที่สนุกและปลอดภัยตลอดทริป

08.45 : พร้อมออกเดินทางด้วยรถที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ไปยังจุดผ่านแดนท่าเรือประภาคารและผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองเกาะสองประเทศเมียนมา

09:45 : ถึงเกาะเลือกม้า (Horse Shoe) ฝึกการดำน้ำตื้นและพักผ่อนตามอัธยาศัยกับบรรยากาศชายหาดที่สวยงาม

10.30 : เข้าสู่เกาะหัวใจมรกต (Cock’s comb) โดยลอดถ้ำเข้าชมความงดงามเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ หากมองจากมุมสูงจะเป็นรูปหัวใจ หน้าถ้ำจะพบกับปะการังอ่อน กัลปังหาและฝูงปลาน้อยใหญ่นานาชนิด

12.00 :รับประทานอาหารเที่ยงที่เกาะฮอร์สชูและพักผ่อนตามอัธยาศัยเก็บภาพความสวยงาม

13.00 : นำท่านไปเซาท์ เบย์ (South Bay)ชมแนวปะการังเขากวาง ปะการังอ่อน ชมมวลหมู่ปลาหลากหลายสายพันธุ์ที่สวยงามใต้ท้องทะเลของเกาะย่านเชือก

14.30 : นำท่านสู่อ่าวพาราไดซ์ (Paradise Bay) จุดดำน้ำตื้นชมความงดงามของธรรมชาติมีแนวปะการังหลากหลาย เช่น ปะการังเขากวาง และดอกไม้ทะเล

16.30 : เดินทางถึงเกาะสอง ทำเอกสารออกจากประเทศเมียนมา และเดินทางกลับฝั่งไทยโดยสวัสดิภาพ

ราคาวันธรรมดา 3699 บาท/ท่าน

ราคาวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ 3999 บาท/ท่าน

โปรแกรมรวม:

1.เรือสปีดโบ้ท

2.ค่าธรรมเนียมผ่านแดน

3.มัคคุเทศก์อาชีพ

4.อุปกรณ์ดำน้ำ

5.อาหาร 2 มื้อ

6.ประกันอุบัติเหตุ

1.วันเดินทางใช้เอกสารบัตรประชาชนฉบับจริงเท่านั้น ทำในผ่านแดน E-Border Pass ล่วงหน้าก่อนเดินทาง

2.โปรแกรมและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สนใจจองโปรแกรมทัวร์และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ช้างอิมเมททัวร์ 0809923727

LINE:changphoto