162

โปรแกรมทริป
10 ต.ค56
20.00น พบกันที่ปั๊มปตท สนามเป้า แล้วออกเดินทาง
11ต.ค 56
05.00น ถึงอ.จอมทอง ทำกิจวัตรส่วนตัว ทานอาหารเช้า(1) แล้วถ่ายภาพวัดจองทอง เพื่อให้คนขับได้พัก แล้วออกเดินทางไปบ้านแม่กลางหลวงแวะดื่มกาแฟร้านพี่สมศักดิ์ จากนั้นก็เดินถ่ายภาพเส้นทางน้ำตกดอกเสี้ยว(น้ำตกรักจัง) ผ่านน้ำตกและผ่านนาขั้นบันได (หรือถ่ายวิถีชาวบ้านบ้านแม่กลางหลวง แล้วแต่สมาชิกจะเดินหรือไม่)
-รับประทานอาหารเที่ยงที่เตรียมกันไว้(2) กลับที่พักแม่กลางหลวงอิสระในถ่ายภาพหรือพักผ่อน สามารถเดินเที่ยและถ่ายภาพได้ตามสะดวกรอบๆที่พักตรงแม่กลางหลวง
15.00น ถ่ายภาพที่ศูนย์วิจัยการเกษตรบ้านแม่กลาง แล้วเดินทางไปเก็บแสงเย็นที่เจดีย์ทั้งสอง
19.00น รับประทานอาหารค่ำ(3) แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย


12 ต.ค56
ตื่นเช้า ถ่ายแสงเช้าและเดินถ่ายบริเวณรอบๆแม่กลางหลวง หรือเดินไปถ่ายมุมนาขั้นบันได ตรงเส้นทางจากน้ำตกก็ได้ หรือใครขาเที่ยวอย่างเดียวก็เดินเล่นริมที่พักได้
9.00น ทานอาหารเช้า แล้วเก็บเสื้อผ้าเตรียมตัวเดินทางไปอช. แม่ปิง แวะเที่ยววัดต่างๆ ในอ.ลี้ เช่นวัดพระธาตุดวงเดียว ,วัดพระธาตุ5ดวง,วัดพระบาทห้วยต้ม
12.00น ทานอาหารเที่ยง เสายๆ เที่ยงทุ่งกิ๊ก ในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง
-เดินทางไปที่พักแก่งก้อ เข้าที่พักแพ แล้วตอนเย็นนั่งเรือไปชมพระอาทิตย์ตกที่ดอยกระดึก แล้วกลับมาทานอาหารค่ำ
พักผ่อนตามอัทธยาศัย
13 ต.ค 56
ตื่นเช้า ชมแสงเช้าและถ่ายภาพบริเวณแพแก่งก้อ แล้วทานอาหารเช้า
9.30น นั่งเรือชมทัศนิยาภาพ – แก่งก้อ-อุ้มปาด-รร.เรือนแพ ระยะทางไปกลับ 20 กม. ใช้เวลา 2 ชม. ลงเรือที่หน่วยพิทักษ์ฯ แก่งก้อ ล่องไปทางทิศใต้ จุดแรกระยะทาง 1 กม. จะพบ ผาเต่า ถัดมาคือ ผาผางประทีป ห่างออกมาอีก คือ ผาพระนอน มีลักษณะคล้ายกับพระนอน ล่องเรือต่อมาถึง กม.9 จะพบผาผึ้ง ปัจจุบันชาวบ้านเปลี่ยน ชื่อเรียกว่า ผาคาราบาว จุดหมายปลายทางคือ หน่วยพิทักษ์ฯ อุ้มปาด กลับมาที่พแพ แล้วเดินทางกลับ
-รับประทานอาหารเที่ยง
แวะ น้ำตกก้อหลวง สถานที่ถ่ายทำโฆษณารีเจนซี อิสระเล่นน้ำและถ่ายภาพ
-แล้วเดินทางกลับกรุงเทพ แวะเที่ยวตามเวลาที่มี
ถึงกรุงเทพไม่เกินเที่ยงคืน
ค่าทริป3950บาท
(ค่ารถ-ค่าที่พักแม่กลางหลวง-ค่าที่พักแก่งก้อ-ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน-ค่าเรือขึ้นดอยกระดึก-ค่าเรือนั่งชมไปร.รเรือนแพ-ค่าอาหาร9มื้อ)
สมาชิก 10ท่าน (หรือมากกว่า สงวนสิทธิการเดินทางเมื่อคนเกิน8ท่าน เท่านั้น)
หมายเหตุ
1.โปรแกรมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม ตามเวลาที่มีให้
2.คืนแรกนอนแม่กลางหลวง ห้องนอนรวมแยกชาย-หญิง, คืน2 นอนห้อง3-4ท่าน
3.เหมาะสำหรับคนที่ชอบเที่ยว,ชอบเดินทางและถ่ายรูป
4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มหรือโทรมาจองได้ที่ผมเบอร์ติดต่อ 0809923727 ครับ
4.สนใจแล้วโอนเงินค่ามัดจำคนละ 2000บาท มาที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยรามคำแหง28 เลขที่บัญชี 243-0572715 บัญชีชื่อ ธนากร อิ้วตกส้าน โอนแล้วโทรมาบอกหรือSMSมาก็ได้ครับ