การวัดแสงเป็นสิ่งสำคัญในการถ่ายภาพ เพื่อจะได้ภาพมาแสงพอดี  โดยมากแล้วจะอิงกับจุดโพกัสที่เราได้เลือกไว้ การวัดแสงแต่ละยี่ห้อหรือรุ่นอาจจะแตกต่างกันไปให้ดูคู่มือประกอบเพิ่มเติมด้วยน่ะครับ

ตัวอย่างการวัดแสงของกล้อง canon

1.วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ(Evaluative)

กล้องจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆทั่วทั้งภาพ แล้วทำการวิเคราะห์ค่าแสง จะนำค่าแสงทั้งหมดมาคำนวณ โดยจะเน้นกับโพกัสเป็นพิเศษ

เหมาะสำหรับ :การถ่ายภาพทั่วไปที่มีสภาพแสงที่ไม่แตกต่างกันมากนัก

2.การวัดแสงเฉพาะส่วน (Partial)

กล้องจะเลือกเฉพาะส่วนกลางของภาพมาคำนวณประมาณ9%

เหมาะสำหรับ: การถ่ายภาพที่วัตถุอยู่ตรงกลาง ย้อนแสง หรือด้านข้าง

3. การวัดแสงเฉพาะจุด(Spot)

กล้องจะใช้พื้นที่ประมาณ4 %ภายในวงกลมเล็กๆมาคำนวณ โดยจะวัดกับค่าที่มีโทนเทากลาง18% หรือใกล้เคียงเพื่อได้แสงที่พอดี

เหมาะสำหรับ : คนที่มีความชำนาญในการวัดแสง และรู้เรื่องโทนเทากลาง18% จะเน้นถ่ายภาพที่มีแสงเปรียบต่างกันมาก หรือภาพย้อนแสง

4.การวัดแสงเฉลี่ยหนักกลาง(Center-weighted average)

กล้องจะใช้พื้นที่ทั้งหมดภาพมาคำนวณ แต่จะเน้นตรงกลางภาพประมาณ70%

เหมาะสำหรับ : การถ่ายวัตถุที่อยู่ตรงกลางภาพ คล้ายกับแบบเฉลี่ยทั้งภาพ แต่แบบนี้เน้นตรงกลาง

ตัวอย่างการวัดแสงของกล้อง nikon

1.เฉลี่ยทั้งภาพ

 กล้องจะวัดแสงเป็นบริเวณกว้างในกรอบการถ่ายภาพ แล้วตั้งค่าแสงตามการกระจายโทนสี สี องค์ประกอบ และในกรณีที่ใช้เลนส์ชนิด G, E หรือ D  จะคำนึงถึงข้อมูลระยะห่างด้วย

2.เน้นกลางภาพ

 กล้องจะวัดแสงพื้นที่ทั้งหมด แต่จะเน้นกลางภาพ โดยเราสามารถเลือกจุดกลางภาพได้  นิยมใช้ในการถ่ายภาพบุคคล

3เฉพาะจุด

กล้องจะวัดพื้นที่ประมาณ 2.5% ตรงวงกลมตามจุดโพกัสที่เราเลือก  ระบบนี้ทำให้วัตถุได้รับแสงที่เหมาะสม แม้ว่าพื้นหลังจะสว่างกว่าหรือมืดกว่าวัตถุมาก สำหรับคนที่เข้าใจการวัดแสงดีแล้ว

4.เน้นไฮไลท์

กล้องจะวัดแสงโดยเน้นน้ำหนักมากที่สุดในส่วนที่ไฮไลท์  ตัวอย่างเช่นการถ่ายแสงบนเวทีเป็นต้น

ตัวอย่างการวัดแสงของกล้อง sony

1.การวัดแสงหลายจุด:

 วัดแสงในแต่ละบริเวณหลังจากแบ่งภาพทั้งหมดออกเป็นบริเวณย่อยๆ แล้วกำหนดระดับแสงที่เหมาะสมของทั้งภาพ (วัดแสงแบบแบ่งหลายส่วน)

2.การวัดแสงกลางภาพ:

กล้องจะวัดแสงเฉลี่ยของทั้งภาพ โดยให้น้ำหนักบริเวณกลางภาพ (วัดแสงแบบเฉลี่ยกลางภาพ)

3.ดารวัดแสงจุดเดียว:

วัดแสงเฉพาะตรงกลางภาพ  เหมาะสำหรับวัดแสงส่วนที่ระบุของทั้งภาพ สามารถเลือกขนาดวงกลมวัดแสงได้จาก ว่าจะใช้แบบปกติหรือขนาดใหญ่ตามที่การตามโฟกัสที่เราเลือก   [จุดปรับจุดวัดแสง].

4.การวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ:

กล้องจะวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ แล้วนำมาคำนวณ ได้ค่าที่ต้องการ แม้วัตถุจะเปลี่ยนไป

5.การวัดแสงไฮไลท์

:วัดแสงความสว่างพร้อมทั้งเน้นส่วนที่สว่างของภาพ โหมดนี้เหมาะสำหรับถ่ายภาพวัตถุไปพร้อมกับการเลี่ยงระดับแสงจ้า

เมื่อเราเข้าใจการวัดแสงของกล้องก็จะทำให้เราสามารถถ่ายภาพได้สภาพที่พอดีกับภาพที่เราต้องการได้

บทความ ช้างอิมเมท ก.ย 63