ชวนเที่ยวเทศกาลผีตาโขน,นาแห้ว,เชียงคาน 27-28 มิ.ย58

โปรแกรมการเดินทาง
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558
21.30น พบกัน ณ จุดนัดพบ ณ.ปั๊มปตทสนามเป้า แล้วออกเดินทาง
วันเสาร์ที่ 27 มิ.ย58
04.30 น. ถึงปั๊มป.ต.ท.ภูเรือ ล้างหน้าล้างตาเตรียมตัวขึ้นยอดภูเรือ
05.00น ขึ้นยอดภูเรือ ชมพระอาทิตย์ขึ้น ถ่ายภาพกันเป็นที่ระลึกบริเวณป้าย แล้วลงมาข้างล่าง
07.00 น. แวะทานอาหารเช้าที่ตลาดสดภูเรือ( 1 ) โจ๊กเห็ดหอม ก๊วยเตี๊ยว อาหารตามสั่ง ชา กาแฟ ปาท๋องโก
08.00 น. เดินทางไปอ. ด่านซ้าย แวะ ชาโต้เดอร์เลย ก่อนเข้างานผีตาโขนที่ด่านซ้าย
09.00 น. ถึงด่านซ้าย ปล่อยอิสระ ชมงานผีตาโขน ถ่ายรูป กับผีตาโขน ขบวนต่างๆ
12.30 น. นัดพบที่จุดนัดพบ รับประทานข้าวเที่ยง ( ควรตรงต่อเวลา เพราะช่วงเทศกาลผีตาโขน ทุกปี เครือข่ายโทรศัพท์ทุกระบบจะล่มโทรตามกันไม่ได้ )
13.10 น. พาเที่ยวนาแห้วเขาชมวัดโพธิ์ชัย อ.นาแห้ว แล้วเดินทางย้อนกลับไปเชียงคาน

16.30 น. ถึงเชียงคาน แล้วไปแก่งคุดคู้ นั่งเรือชมทัศนียภาพริมฝั่งโขง ชมพระอาทิตย์ตกกลางแม่น้ำโขง แวะซื้อของฝาก มะพร้าวแก้ว
18.30น รับประทานอาหารค่ำ
-ปล่อยอิสระ พักผ่อน เดินเล่น ถนนคนเดินในตัวเชียงคาน แล้วพักผ่อน
วันอาทิตย์ที่ 28มิ.ย 58
06.00 น ตักบาตรข้าวเหนียว ถนน หน้าบ้านพัก(หรือเปลี่ยนเป็นขึ้นภูทอกแล้วแต่สถาณการณ์อีกครั้งหรือกิจกรรมทั้งสองอย่าง)
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า แบบฉบับคนเชียงคาน แล้วปล่อยอิสระให้เนชมตลาดยามเช้าเชียงคานอีกครั้ง แล้วกลับมาเตรียมเสื้อผ้าเดินทางกลับ
10.30 น. แวะวัดเนรมิตรหรือพระธาตุศรีสองรัก รับประทานอาหารเที่ยง
– แวะช๊อปปิ้งที่ไร่ กำนันจุล
-รับประทานอาหารค่ำ
-ถึงกรุงเทพไมเกิน4ทุ่ม
จำนวนสมาชิก 10ท่าน(หรือตามความสนใจของสมาชิก)
ค่าทริป 2900บาท (ค่ารถตู้+ค่าน้ำมัน+ค่าที่พัก1คืน+ค่าอาหาร6มื้อ+ค่าเข้าอุทยานภูเรือ+ค่าเรือนั่งชมแม่น้ำโขง+ค่ารถขึ้นภูทอก)
-สนใจสอบถามรายละเอียดหรือรวมเดินทางได้เพิ่มเติมที่ผม เบอร์ติดต่อ 0809923727
หมายเหตุ
1.โปรแกรมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแต่จะยึดโปรแกรมเดิมเป็นหลัก
2.ที่พัก1คืนห้องละ2-3ท่าน
3.เมื่อสนใจเดินทาง โอนเงินค่ามัดจำมาที่ธนาคาร กรุงเทพ เลขที่บัณชี ธนากร อิ้วตกส้าน จำนวนคนละ1500บาท โอนแล้วโทรมาบอกหรือSMSก้ได้ครับ