45

โปรแกรมทริป

ทริปเที่ยวถ่ายภาพ อ่างทอง
วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค 58
07.00น พบกันที่ลานจอดรถ รถไฟฟ้าbtsหมอชิต แล้วออกเดินทาง แวะทานข้าวเช้า
เริ่มเที่ยวและถ่ายภาพ
วัดแรก.วัดป่าโมกวรวิหาร
ภายในวัดแห่งนี้มีพระพุทธไสยาสน์ที่งดงามมากองค์หนึ่งของเมืองไทย องค์พระก่ออิฐถือปูนปิดทอง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย
2วัดต้นสน
เป็นวัดเก่าแก่โบราณ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร ชื่อย่อว่า สมเด็จพระศรีเมืองทอง หล่อด้วยโลหะทั้งองค์ลงรักปิดทอง พระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะขนาดใหญ่ที่สุดองค์แรกที่สวยงามมากอีกองค์หนึ่ง
-หมดภาคเช้าแวะทานข้าวเที่ย
เริ่มภาคบ่าย
3.วัดเกษไชยโย
หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ ศิลปะแห่งความสงบ
4.วัดขุนอินทประมูล
วัดโบราณสร้างสมัยสุโขทัย ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีชื่อว่า พระศรีเมืองทอง มีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกับพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี พุทธลักษณะที่งดงาม ภายในวัดยังมีซากโบราณสถานวิหารหลวงพ่อขาว ซึ่งเหลือเพียงฐาน ผนังบางส่วนและองค์พระพุทธรูป ศาลาเอนกประสงค์ มีศาลรูปปั้นขุนอินทประมูลและโครงกระดูกมนุษย์
5. วัดม่วง
เก็บแสงเย็นที่วัดนี้ มีที่สำคัญหลายแห่ง เช่น พระอุโบสถ ล้อมรอบด้วยกลีบบัวสีชมพูขนาดใหญ่ที่สุดในโลก วิหารแก้ว ชั้นล่าง เป็นพิพิธภัณฑ์วัตถุมงคลและวัตถุโบราณ รูปปั้นแสดง แดนนรก แดนสวรรค์ แดนเทพเจ้าไทย และแดนเทพเจ้าจีน และหลวงพ่อโตองค์ใหญ่
-หมดแสงก็เดินทางกลับ ถึงกรุงเทพประมาณ3-4ทุ่ม
ค่าทริป 450 บาท (ไม่รวมอาหาร)
สมาชิก 10 คน(หรือมากกว่านั้นตามความสนใจ)
สนใจลงชื่อหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ผม 0809923727
หมายเหตุ
1.โปรแกรมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแต่จะยึดโปรแกรมเดิมเป็นหลัก
2.เหมาะสำหรับคนชอบเที่ยวทำบุญ และชอบถ่ายภาพ และเข้าวัดเข้าวา
3.