ข่าวสารต่างๆ

changimage.com จัดกิจกรรม”อบรมการใช้แฟลซ”เมื่อ12ก.พที่ผ่านมานี้

www.changimage.com จัดกิจกรรม “อบรมการใช้แฟลชเบื้องต้น ถึง แอ๊ควานซ์” สถานที่อบรมสวนสุขภาพลัดโพธิ์ เมื่อวันที่ 12 ก.พ 2555 ที่ผ่านมา โดยมีสมาชิกร่วมกิจกรรม6ท่าน อบรมโดย พี่ตู่ และดำเนินเรื่องโดย นายช.ช้าง(เว๊บมาสเตอร์ changimage.com) สมาชิกที่เข้าอบรมได้ความรู้ ได้ฝึกการใช้แฟลซ กันจนเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการถ่ายภาพต่อไป

changimage.comฝภาพ-ข่าว