เกาะนาวโอพี
เกาะนาวโอพี

โปรแกรม Day Trip เช้า-เย็น กลับ เที่ยว เกาะพม่า เกาะนาวโอพี

รายละเอียดโปรแกรม

09.00 น.

พร้อมกัน ณ ท่าเรือแกรนด์อันดามัน/เจ้าหน้าที่ต้อนรับรอรับทุกท่านพร้อมทำเอกสารผ่านแดน(ให้ทุกท่านเปลี่ยนชุดพร้อมเล่นน้ำ)

09.30 น.

เรือออกจากท่าเรือแกรนด์อันดามัน มุ่งหน้าสู่เกาะสองประเทศเมียนมาร์ตรวจเอกสารผ่านแดน

10.00 น.

นำทุกท่านมุ่งหน้าสู่เกาะนาวโอพี ใช้เวลา เดินทาง 1.30 ชม.ระหว่างทางท่าน จะได้ชมหมู่เกาะทะเลพม่ามากมาย

11.30 น.

ถึงเกาะนาวโอพี นำทุกท่านล่องเรือชมน้ำทะเลสองสีบริเวณของเกาะนาวโอพี ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและสัมผัสโลกทะเลที่ทุกท่านรอคอย นำทุกท่านดำน้ำดูปะการัง1-2 จุด

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะนาวโอพี เทอเรสริมหาด บริการอาหารแบบบุฟเฟ่ต์/พักผ่อนตามอัธยาศัย บริเวณ หน้าหาดส่วนตัว

14.00 น.

พาทุกท่านไปหาดมาดาม (Madam Beach) ที่มี ชื่อเสียงติดอันดับ ทะเลเมียนมาร์ หาดทรายขาวนุ่มยาวสุดสายตา และชิงช้ากลางน้ำ พร้อมถ่ายรูปที่ท่านชื่นชอบ และดำน้ำดูปะการังเขากวางริมหาดที่อลังการ

15.30 น.

พร้อมเดินทางกลับสู่ท่าเรือแกรนด์อันดามันจังหวัดระนอง/ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

– จุดดำน้ำอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับตารางน้ำ

– จุดดำน้ำหลักๆ 7จุด : บ้านคุณทองสุข(ปลาไหลมอเร่ย์-อุทยานนีโม่),อ่าวเต่า,แหลมดอกไม้,หาดมาดาม, ภูเขาไฟ, เดอะเลตเตอร์, อ่าวผักกาด

– แหลมทับทิม เป็นแหลมแห่งการผจญภัย ผู้ที่พิชิตแหลมทับทิมได้ จะได้รับประกาศนียบัตรของเแหลมทับทีมจากทางบริษัทเฉพาะที่น้ำลงได้เท่านั้น

-เวลานัดหมายในเขตพม่า ให้ยึดไทม์โซนของพม่าเป็นหลัก ซึ่งเวลาช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที

-เด็กเล็กไม่เกิน 5 ขวบ เสียคำใช้จ่าย 100 บาท

-ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับวันหยุดพิเศษ

ราคาทริป

3900 บาท/ท่าน ,เด็ก 5-12 ปี 2700 บาท

ราคานี่ร่วม

1. รถรับส่งภายในตัวเมืองระนอง

2.อุปกรณ์ดำน้ำ

3.อาหาร 1มื้อ บนเกาะนาวโอพี

4.ไกด์มืออาชะท้องถิ่น

5.เรือสปีสโบ๊ต

6.เครื่องดื่มน้ำดื่มเย็นๆ บนเรือ

7.ประกันการเดินทาง

****สนใจสอบถามหรือจองทริปได้ที่ ช้างอิมเมททัวร์

เบอร์ติดต่อ 0809923727

line : changphoto