โปรแกรมทริป

วันที่27ส.ค54

07.00น พบกันที่จุดนัดพบลานจอดรถ BTS หมอชิต ออกเดินทาง  แวะรับประทานอาหารเช้า แล้วออกเดินทางเข้าตัวเมืองจันทร์

11.00น. ถึงตัวจันทรบุรี ถ่ายโบสถ์คาทอลิก แล้วเดินเล่นในตลาดเก่าถ่ายภาพกันตามสะดวก

12.30น รับประทานอาหารเที่ยง เดินเล่นถ่ายรูปกันอีกนิดหน่อย แล้วเดินทางต่อไป ตามเส้นทาง แวะคุกขี้ไก่,ตึกแดง,สะพานตากสินและจุดชมวิวต่างๆ  ถึงที่พักแถวหาดเจ้าหลาวเก็บสัมภาระ

-ออกไปถ่ายแสงเย็น ถ่ายพระอาทิตย์ตก และฝึกถ่ายน้ำให้พลิ้วสวยงามเหมือนม่านหมอก

-รับประทานอาหารเย็น แล้วพูดคุยกันเรื่องการถ่ายภาพตามแนวของช้างอิมเมท นำภาพมาให้ชมกัน แล้วสังสรรค์กันตามอัทธยาศัย

วันที่28 ส.ค54

05.45ตื่นเช้า เดินทางไปถ่ายแสงยามเช้า แล้วกลับมารับประทานอาหารเช้า

เที่ยวถ่ายภาพศูนย์ศึกษาพัฒนาป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน หาดเจ้าหลาว  แล้วกลับที่พัก เดินทางกลับ

-ระหว่างทางแวะเทียวเป็นระยะ เช่นหาดคุ้มวิมาณ หรือเรือประแสน ตามเวลาที่มี

-รับประทานอาหารเย็น

-เดินทางกลับกรุงเทพไม่เกิน4ทุ่ม

สมาชิก 10ท่าน (หรือมากกว่านั้นตามจำนวนคน)

ค่าทริป 2050 บาท(ค่ารถตู้2วัน+ค่าบ้านพัก1คืน+ค่าอาหาร6มื้อ+ค่าธรรมเนียมเข้าชม)

หมายเหตุ โปรแกรมอาจจะปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม ตามเวลาและสถาณการณ์ของการถ่ายภาพ แต่จะยึดตามโปรแกรมให้มากที่สุด

-สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดหรือจองทริปได้ที่ผม เบอร์ติดต่อ 0809923727

-เรื่องการโอนเงินจะโอนเงินเมื่อสมาชิกสนใจ8ท่าน เท่านั้น เนื่องจากต้องมีการจองที่พัก