gml

บรมเชิงปฎิบัติการแสง-เงาและการวัดแสงในการถ่ายภาพ

-เรียนรู้เรื่องแสงและเงาในการถ่ายภาพ การใช้แสงเงาในการถ่ายภาพ การวัดแสง และเข้าใจแสง ทิศทางแสง
-ภาคทฤษฎี
1.แสงคือไร
2.ปริมาณแสง,3ทิศทางแสง,4.หลักการวัดแสง,5ระบบการวัดแสงในกล้อง6.การชดเชยแสง
-มองแสงเงาในการถ่ายภาพ
-ภาคปฏิบัติ
-ฝึกการใช้แสง การเรียนรู้วัดแสง ชดเชยแสงเป็นและสามารถเข้าใจแสงได้
-สถานที่...เกาะเกร็ด(หรือสถานที่อื่นๆ)
-จุดนัดพบ บริเวณวัดจุดลงลงเรือไปเกาะเกร็ด
เวลาเรียน..เรียน2วัน 9.30น-16.30น
ค่าอบรม…1200 บาท(เรียนวันคิด750บาท)
-เหมาะสำหรับมือใหม่และคนที่สนใจจะหัดดูแสง วัดแสงและเข้าใจแสง
-สนใจลงชื่อหรือสอบถาม หรือติดต่อได้ที่ผมนายช้าง 0809923727