299

โปรแกรม

วันเสาร์ที่ 9 ม.ค 59
06.15น พบกันที่จุดนัดพบปั๊มปตท สนามเป้า แล้วออกเดินทาง แวะรับประทานอาหารเช้า(1) แล้วออกเดินทางต่อ
12.00น ถึงตัวเมืองพิษณุโลก แวะรับประทานอาหารเที่ยง(2) มีเวลาไหว้พระใหญ่หลวงพ่อพุทธชินราช แล้วออกเดินทางไปอุทยานภูหินร่องกล้า
14.30น เดินเล่นเที่ยวชม โรงเรียนการเมืองการทหารน่าจะได้ชมเมเปิลแดงบานสะพรั่ง
16.00น ถึงบ้านร่องกล้า เข้าที่พักอิสระเดิมชมบรรยากาศชาวม้งบริเวณที่พัก ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น
18.30น รับประทานอาหารค่ำ(3) สังสรรค์แล้วพักผ่อนตามอัทธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 10 ม.ค 59
05.00น ตื่นเช้าเพื่อนักรถกะบะไปชมแสงแรกของตะวัน ของจุดชมวิวภูลมโล รับประทานอาหารเช้าแบบเรียบง่าย(4) แล้วเดินเล่นชมดอกพญาเสือโคร่งบานเต็มเขา ถ่ายรุปกันอย่างจุใจ อิสระเพลิดเพลิน
10.00น กลับที่พัก เก็บเสื้อผ้าเดินทางต่อ
12.00น แวะเที่ยวภูทับเบิก แวะรับประทานอาหารเที่ยง(5)
-แวะเที่ยววัดผาซ่อนแก้ว แล้วเที่ยวเขาค้อบางจุด ตามเวลา
-แวะซื้อของฝากไร่กำนันจุล
-รับประทานอาหารเย็น(6)
-ถึงกรุงเทพไมเกิน4ทุ่ม
ค่าทริป 2800 บาท
(ค่ารถตู้-ค่าน้ำมัน-ค่าที่พัก1คืน-ค่าอาหาร6มื้อ-ค่าเข้าอุทยาน-ค่ารถขึ้นภูลมโล-ค่าธรรมเนียมต่างๆ)
สมาชิก 10คน(หรือตามคนสนใจ)
หมายเหตุ
1.โปรแกรมอาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมแต่จะยึดโปรแกรมเดิมเป็นหลัก
2.ที่พัก ถ้าสมาชิกสนใจกันไวมีห้องพักเหลือจะนอนบ้าน แต่ถ้าบ้านเต็มจะนอนเต้ทส์
3.เน้นภูลมโล ชมดอกพญาเสือโคร่งบาน