workshop streetphoto เมื่อ10ก.ย54ที่ผ่านมา

changimage.com..ได้จัดอบรมถ่ายภาพ  workshop streetphoto เมื่อวันที่10 ก.ย ที่ผ่านมา ที่

หอศิลป์กรรมกรุงเทพ สมาชิกร่วมอบรม19ท่าน สอนการถ่ายภาพแนวสตีทและให้ ทุกคนได้ฝึกถ่าย2ครั้งด้วยกัน แล้วกลับมาวิเคราะห์ภาพ สอนโดย นายช.ช้าง  กิจกรรมแบบดีๆแบบนี้จะจัดอีกในครั้งต่อไป ถ้าสนใจโปรดติดตามข่าวสารได้ครับ